Klinikken behandler angst og depression. Inden skal der dog laves en grundig diagnostisk udredning, det man kalder en speciallægeundersøgelse. Derudover skal fysisk sygdom være udelukket ved blodprøver.

Inden du kommer i klinikken, vil du blive bedt om at lave en test på nettet, der hedder SCL. Resultatet ser du, når du kommer. Det er en god test at tale ud fra.

Når du er undersøgt, kan der aftales en behandlingsplan. Denne kan i mange tilfælde gennemføres hos almen praktiserende læge. Der er dog visse præparater, der skal opstartes hos speciallæge, men kan videreføres hos egen læge.

Ambulant afrusning er et forløb på 4-5 dage. Efter psykiatrisk undersøgelse medgives medicin til afhjælpning af abstinenser og evt. noget at sove på til det første døgn. Herefter ny konsultation dagen efter, hvis promillen er nul gives Antabus i klinikken samt medicin med til de efterfølgende 4 dage. Grunden til, der gives Antabus, er, det er risikabelt at drikke sammen med medicin mod abstinenser. Der skal være en pårørende, der vil være sammen med dig de dage, det drejer sig om. Jeg vil være til at kontakte de pågældende døgn.